4 Manieren Waarop Chatbots de Zorg Verbeteren

Hoe Chatbots de Zorg Verbeteren
1

Post door: Chatbots.expert

Gepubliceerd op februari 16, 2019

Chatbots worden breed ingezet door bedrijven om het contact en de betrokkenheid met de klant te verbeteren. Vaak worden chatbots in verband gebracht met de ondersteuning van de klantenservice, hulp bij het kopen van een product, of het verschaffen van informatie over een merk of bedrijf. Maar chatbots kunnen veel meer dan ondersteuning bieden voor marketing of e-commerce.

Zo worden chatbots ook steeds vaker gesuggereerd als methode om de zorg te verbeteren, sterker nog: chatbots zijn al actief als ondersteuning voor de zorg! Nederland loopt hier nog enigszins op achter, maar in de Verenigde Staten en in Azië hebben de chatbots de witte jassen al aangetrokken! Lees in dit blog over 4 manieren waarop chatbots de zorg kunnen verbeteren.

1. Het verschaffen van informatie aan de patiënt

Ontzettend veel mensen spreken niet allereerst een dokter wanneer ze het idee hebben dat er iets mankeert aan hun gezondheid. In plaats daarvan beginnen ze hun zoektocht vaak bij Google. Uit statistieken blijkt dat maar liefst 72% van de internetbezoekers wel eens online informatie heeft opgezocht over zijn of haar symptomen. Het probleem met dergelijke informatie is alleen dat veel sites elkaar tegenspreken, en dat het niveau van expertise nogal kan verschillen.

  • Een officiële chatbot van de gezondheidszorg kan hier verandering in brengen. Deze chatbot kan informatie verschaffen over de symptomen die een patiënt beschrijft, en door nadere vragen te stellen tot een nauwkeurige conclusie komen over het gezondheidsprobleem van de persoon in kwestie.

2. Afspraken inplannen met de Dokter

Taken die een chatbot bij uitstek dankbaar kan overnemen om de druk te verlichten die op de schouders van de hulpverleners rust zijn de administratieve taken. Denk bijvoorbeeld aan het inplannen van afspraken. Via een chatbot kan de patiënt een doktersvoorkeur geven, en de chatbot kan synchroon met de kalender en beschikbaarheid van de dokter een afspraak voor deze persoon inplannen. Dit scheelt de zorgverleners tijd, waardoor zij zich kunnen richten op de zorgtaken waarvoor ze zijn opgeleid!

3. Wachttijden verkorten

Eén van de grootste ergernissen binnen de zorg zijn de wachttijden waarmee patiënten vrijwel onvermijdelijk te kampen krijgen. Deze wachttijden worden vaak veroorzaakt omdat hulpverleners zich met veel meer zaken moeten bezighouden dan de daadwerkelijke zorg voor de patiënt. Een groot deel van de werktijd wordt namelijk vaak bezet door administratieve bezigheden zoals bij punt 2 beschreven.

Er zijn echter nog veel meer taken die de chatbot kan overnemen en de wachttijden verkorten. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden en opvragen van medische dossiers, het stellen van voorbereidende vragen voor een consult of het overhevelen van informatie naar een andere instantie. Bovendien zijn chatbots 24/7 beschikbaar voor patiënten én intern voor dokters zelf!

4. Assistentie bij therapie & het innemen van medicijnen

Een chatbot kan tevens de ideale reminder zijn voor patiënten om ze te helpen herinneren hun medicatie in te nemen. Zeker bij patiënten die lijden aan geheugenverlies mag de waarde van een dergelijke herinnering niet onderschat worden. Maar ook tijdens een therapietraject kan de chatbot assisteren. Zo kan de chatbot de patiënt helpen herinneren welke oefeningen er gedaan dienen te worden, of op welk moment.

  • In de Verenigde Staten worden chatbots momenteel al ingezet om zwangere vrouwen te herinneren aan hun lopende afspraken en te ondersteunen in hun dieet en fysieke oefening.

& verder…

Chatbots worden niet moe, en zijn 24/7 dienstbaar. Dit betekent naast het feit dat ze continu het zorgsysteem kunnen ondersteunen ook de kans op menselijke fouten zullen reduceren, zeker wanneer deze toe zijn te schrijven aan oververmoeid en overbelast personeel. Wij adviseren dan ook dat de Nederlandse zorg snel gebruik gaat maken van de chatbot om hun diensten en processen te verbeteren!

Neem contact met me op

×
I want a bot


×
een Afspraak Maken

 

×
Make an Appointment

 

×
Download eBook
Voer hieronder uw gegevens in om uw download te starten.